گروه کالا و خدمات

ردیف

گروه کالا

categories

1

سیستم هدایت مرکزی مراکز درمانی

Central monitoring system

2

مهندسی پزشکی

Biomedical engineering

3

تجهیزات چاپ 3D پزشکی

3D medical printing

4

داروهای اورژانسی

Emergency medicines

5

داروسازی

Pharmacotherapy

6

دندانپزشکی تجهیزات

Dental equipment

7

داروهای تنفسی ( ریه )

Respiratory medicines

8

اضافه وزن

Obesity

9

بیهوشی

Medicines Anesthesia

10

تشخیص

Imagine and diagnostics

11

تجهیزات هوشمند ( ساعت و ردیاب و .. )

Smart wearable applications

( watches,trackers,.. )

12

وسایل مراقبت در منزل

Home care devices

13

تکنولوژی و تجهیزات مدیریت بیماری ها

Disease management devices and technology

14

اپلیکیشن های پزشکی تلفن همراه

Mobile devices accessories

15

مسواک های هوشمند

Smart toothbrushes

16

درمان از راه دور

Telemedicine

17

سونوگرافی وآندوسکوپی

Ultrasound and endoscopy

18

تجهیزات الکتریکی

Electrical equipment

19

تجهیزات آزمایشگاهی

Laboratory equipment

20

فیزیوتراپی و ارتوپدی

Physiotherapy and Orthopedic

21

کالاهای مصرفی

Commodities and consumer goods

22

نشریات و خدمات پزشکی

Medical services and publication

23

تجهیزات پزشکی اطفال

Pediatrics

24

تجهیزات جراحی و اورژانس

Surgery and Emergency Equipment

25

لوازم و دستگاه های ارتوپدی

Orthopedic Devices and Supplies

26

تجهیزات بیمارستانی

Hospital Equipment

27

تجهیزات چشم پزشکی

Medical Optical Equipment

28

تخت های بیمارستانی

Hospital bed

29

میز جراحی

Operation table

30

تجهیزات ساخت بیمارستان

Hospital Construction

31

محصولات زیبایی و جراحی پلاستیک

Aesthetics & Plastic Surgery Products

32

گروه کالایی های تجهیزات پزشکی

 

33

تجهیزات دندانپزشکی و زیر مجموعه آنها

 

34

تولیدات دارویی

 

35

تولیدات و تجهیزات آزمایشگاهی

 

36

امداد پزشکی