گروه کالایی

تجهیزات تشخیصی

ام ار ای

سی‌تی‌اسکن

اسپیرومتر

ایکس ری
تجهیزات پرتوپزشکی
الکتروانسفالوگرام
تجهیزات پرتوپزشکی
تجهیزات پزشکی هسته‌ای
شنوایی سنج (ادیومتر)
ثبت نوار عصب و عضله
و....

تجهیزات دندانپزشکی

آمالگاماتور
لایت کیور 

اتوکلاو
کویترون
فورسپس
یونیت های دندانپزشکی
انواع ایمپلنت های دندان پزشکی